Rôzne možnosti nasvietenia sály

Svadba

Vianočný večierok

Stužková

Slávnostné otvorenie sály